กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

PRODAY FOR ALL PROs

TCDC Bangkok

กิจกรรม

Open Call - DEBUT ครั้งที่ 20 “เย็น เย็น : SUMMER FREEZE” By Change SMEs

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

Sketch Note : บันทึกสร้างสรรค์ด้วยภาพเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

กิจกรรม

Bangkok Design Week 2020

TCDC Bangkok

กิจกรรม

Talks in Bangkok Design Week 2020

TCDC Bangkok

นิทรรศการ

“Hundred Years Between”

โรงภาษีร้อยชักสาม The Custom House