กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

OPEN CALL “CEA Live House : ซ้อม เล่น เต้น ฟรี”

TCDC Bangkok

กิจกรรม

รายการ Change SMEs Season 3: เปลี่ยนแล้วรอด

อีเว้นท์ออนไลน์

กิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Consultation Services)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)