กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Design Research Day (OpenCall)

TCDC Bangkok

กิจกรรม

COVID-19 Innovation Showcase

TCDC กรุงเทพฯ

เวิร์คช็อป

บริการภิวัฒน์ (SERVICE DESIGN 2.0_ Servitization: from Product to Service Ecosystem)

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

TCDC SERVICE DESIGN PROGRAM

นิทรรศการ

นิทรรศการ “ออกแบบ บำบัด treat me tender”

TCDC Bangkok

กิจกรรม

รายการ Change SMEs Season 3: เปลี่ยนแล้วรอด

อีเว้นท์ออนไลน์