กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

การบรรยาย Behind the Packaging Design โดยยินดีดีไซน์

TCDC COMMONS IDEO Q Chula-Samyan

นิทรรศการ

การจัดแสดงวัสดุ “SOUTHERN MATERIAL – อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

กิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Consultation Services)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)