กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

การจัดแสดงผลงาน MINI-D Showcase : Collection “On The Road“

TCDC Bangkok

เวิร์คช็อป

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

อีเว้นท์ออนไลน์

นิทรรศการ

นิทรรศการ Okurimono: สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ

TCDC Bangkok

นิทรรศการ

PAPER BLOG: บันทึกที่ยังไม่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ

TCDC Bangkok