กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

Sound of the City | สำเนียงแห่งเมือง

Online

นิทรรศการ

นิทรรศการ LOOK ISAN NOW: ลูกอีสานวันนี้

TCDC ขอนแก่น

นิทรรศการ

นิทรรศการ “Tiger City”

TCDC Bangkok

กิจกรรม

บริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (Business Consultation Services)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)