กิจกรรมและนิทรรศการ

กิจกรรม

สัมมนาหัวข้อ “Isan Folkcraft Changeover”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม

โครงการ Isan Folkcraft Changeover

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวิร์คช็อป

Isan Silk Hack Jam!

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการ

นิทรรศการ “สิ่งที่มองไม่เห็น” (Invisible Things)

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

กิจกรรมเวิร์กช็อป “เริ่มธุรกิจจาก ‘แก่น’ : Branding & Identity Design”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

กิจกรรม

การเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นิทรรศการ

นิทรรศการ “MASTER OF MATERIALS”

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เวิร์คช็อป

Workshop Nice to Teach You

TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา - สามย่าน