ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรม TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล สาขา TCDC COMMONS IDEO Q จุฬา-สามย่าน เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัสดุ TCDC ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม