ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
นักจัดการความรู้/อาวุโส (งานโครงการพิเศษ) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ/อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
นักจัดการความรู้อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
นักจัดการความรู้อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ (หัวหน้า TCDC ขอนแก่น) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม