ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
นักจัดการความรู้อาวุโส (สื่อสารประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
นักจัดการความรู้/อาวุโส (งานโครงการพิเศษ) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรกายภาพ/อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
นักจัดการความรู้อาวุโส เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม