ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานประจำ Back office (บรรณารักษ์) TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการ TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ภัณฑรักษ์ TCDC กรุงเทพ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการ mini TCDC เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม