ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน ประเภทการจ้างงาน จำนวน (อัตรา)  
ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้อำนวยการ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ ขอนแก่น (หัวหน้าสาขา) เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
นิติกรอาวุโส TCDC กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี TCDC เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจำ 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม