ขั้นตอนการสมัครงาน

วิธีการสมัครงาน
 1. เลือกตำแหน่งงานและสมัครงานออนไลน์ คลิกที่นี่
 2. ส่งเอกสารการสมัครงานที่ Laddawan.a@tcdc.or.th
 3. สมัครงานด้วยตนเองที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ส่วนสำนักงาน) ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
 4. ส่งไปรษณีย์มาที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ส่วนสำนักงาน) ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
  กรุงเทพฯ 10501
หลักฐานการสมัครงาน
 1. ใบสมัครงานหรือประวัติ พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาใบปริญญาบัตร
 5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 02-105-7441 ต่อ 169 หรืออีเมล Laddawan.a@tcdc.or.th
วันเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 - 17.30 น.

ดาว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่นี่