image

กิจกรรมเวิร์กชอป: เล่าเป็นคลิป // Clip Can Tell. : VDO สั้น ทำด้วยมือถือ

TCDC Bangkok

CEA ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป เล่าเป็นคลิป // Clip Can Tell. : VDO สั้น ทำด้วยมือถือ กิจกรรมเวิร์กชอปที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การผลิตผลงานวิดีโอสั้นแบบเจาะลึก ตั้งแต่กระบวนการคิดเนื้อหาข้อมูล องค์ประกอบของการทำเนื้อหาก่อนการถ่ายทำวิดีโอเพื่อนำเสนอผลงาน การเขียนบท ไปจนถึงการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายทำวิดีโอและการตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC กรุงเทพฯ

รับสมัครเพียง 30 คนเท่านั้น
โดยจะมีการแบ่งกลุ่มละ 3 คน จำนวน 10 กลุ่ม
*สามารถสมัครเป็นประเภทกลุ่ม 3 คน หรือสมัครแบบเดี่ยวเพื่อจับกลุ่มในกิจกรรมได้

กำหนดการกิจกรรม
10.00 - 10.30 น. ลงทะเบียนบริเวณ Front Lobby @TCDC
10.30 - 12.00 น. Session 1: เรียนรู้ทฤษฎีการทำเนื้อหาข้อมูล
- Core story เรียนรู้จักหัวใจของเรื่องราว สิ่งที่อยากจะบอก สิ่งที่อยากจะเล่า สิ่งที่เราทำได้
- Genre / อารมณ์: เรียนรู้การคิด Concept
- Easy Script: เรียนรู้การจัดวางเนื้อหาง่ายๆ ด้วยกฏ 3 องก์
- Production: เรียนรู้การถ่ายด้วยมือถือถ่ายยังไง กฏสามส่วน มุมมองและการเคลื่อนที่ 
- รู้จักมือถือในของตัวเอง
- จับฉลาก Zone ที่จะต้องไปถ่ายทำ VDO 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมกันการทำ Outline Script
13.00 - 16.00 น. Session 2: ลงมือทำถ่ายทำ + ตัดต่อ
- Production /// รู้จัก Footage ที่ได้มา
- Editing VDO on smartphone ios / android / KineMaster / App แต่ง VDO
- VDO Presentation ความยาวไม่เกิน 5 นาที 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยการกรอก แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจัดเตรียมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

  1. โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต 
  2. Application KineMaster
  3. Application LINE
  4. Application Google Drive

   

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
บัตรสมาชิกรายปี TCDC มูลค่า 600 บาท (สำหรับ VDO ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อประชาสัมพันธ์ใน TCDC เท่านั้น)
กระเป๋าผ้า YDC 

วิทยากร

คุณเมษ ยิ้มสมบูรณ์
Movie Director ของ MovieDIY