image

เสวนาและเวิร์กชอป Storytelling : Can Your Brain Be Hacked? เล่าเรื่องอย่างไรให้เปลี่ยนโลก

TCDC Bangkok

บอกเล่าประสบการณ์การเล่าเรื่องเมืองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Transmedia ร่วมเรียนรู้กันได้ในกิจกรรม “Storytelling : Can Your Brain Be Hacked?” เล่าเรื่องอย่างไรให้เปลี่ยนโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวิจัย เรื่อง การเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการสร้างต้นแบบตัวอย่าง สุโขทัยและสมุทรสงคราม” โดยการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 เวลา 9.30 - 15.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น M, TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ภายในงานจะได้พบกับ
- Short Film ที่ผู้กำกับและนักแสดง ร่วมกันถ่ายทอดนำเสนอเรื่องราวร้อยเรียงไปกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตได้อย่างเต็มอรรถรสกับ 2 เมืองที่มีบุคลิกต่างกัน คือ สมุทรสงคราม และ สุโขทัย
- Special Talk ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เล่าเรื่องอย่างไรให้เปลี่ยนโลก” และการเปิดตัว Homemade Film นักบันทึก นักบอกเล่า นักเร้าความรู้สึก ในรูปแบบของภาพยนตร์ที่ทำด้วยวิธีโฮมเมด 
และร่วมสมัครเป็นเครือข่าย Homemade Film เพื่อจะได้เรียนรู้กับผู้กำกับมีฝีมือ
- นำเสนอสินค้าชุมชนชวนซื้อกลับบ้านจาก 2 จังหวัด และได้พบปะกับ Local Hero เจ้าของเรื่องราวสร้างอัตลักษณ์เมือง
- ร่วมลุ้น และเล่น Boardgame ที่เล่าเรื่องเมืองกับน้อง ๆ นักศึกษา เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา 3 รางวัล

กำหนดการ
3 เมษายน 2564
09.30 -10.00 น. เปิดลงทะเบียน
10.00 - 10.30 น. เปิดเรื่อง สนทนา จุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องอย่างไรให้ ใจหวั่นไหว (Hack) 
ผู้ร่วมสนทนา : ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ดร. แก้วตา ม่วงเกษม
ตัวแทนผู้บริหารจาก บพข, อพท. และ เดอะมนต์รักแม่กลอง
10.30 - 12.00 น. ชมและเชียร์ การแข่งขัน Storytelling Boardgame – The Hidden Tales of My Town 
13.00 - 13.15 น. เปิดโรงชมภาพยนตร์สั้น (Short film)
13.15 - 14.30 น. ปฐมทัศน์ “คนึง” The Debut of The Memoir
14.30 - 15.30 น. สนทนาเจียระไน การเล่าเรื่องเมืองยั่งยืน กว่าจะมาเป็น The Memoir กับทีมผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ ทีมงาน นักแสดง และทีมผู้ร่วมสร้างสรรค์เรื่องเล่าจากสุโขทัย

4 เมษายน 2564
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.00 - 10.30 น. เปิดเรื่อง สนทนา การเล่าเรื่องข้ามสื่อคืออะไร (Transmedia Storytelling) 
ผู้ร่วมสนทนา: ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ และ ผศ.ดร พรรณี พิมาพันธุ์ศรี 
ดำเนินรายการโดย ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และ ดร. นนทวรรณ ส่งเสริม
10.30 - 12.00 น. เรื่องเล่าจะเปลี่ยนโลก (Story for social changes) ทำอย่างไรให้ได้ผล 
ผู้ร่วมสนทนา:  นิสา คงศรี หนู โจ เล่าผ่าน งาน ศิลป์ และ ชีวิตของคนในแบบเดอะมนต์รักแม่กลอง 
ดำเนินรายการโดย ดร. แก้วตา ม่วงเกษม และ ผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์
13.00 - 13.15 น. ชมภาพยนตร์สั้น (Short film)
13.15 - 14.00 น. รอบปฐมทัศน์ “สำรับ” Palate & Planet
14.00 - 15.00 น. สนทนาเจียระไน การเล่าเรื่องเมืองยั่งยืน กว่าจะมาเป็น Palate & Planet กับทีมผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ ทีมงาน นักแสดง และทีมผู้ร่วมสร้างสรรค์เรื่องเล่าจากสมุทรสงคราม
15.00 - 15.30 น. เปิดตัว #homemadefilm

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณถนอมชัย  ศุภวิรัชบัญชา โทร. 082-323-6500

หมายเหตุ
จอดรถได้ที่อาคารจอดรถตึก CAT Tower ในอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง

Storytelling : Can Your Brain Be Hacked? เล่าเรื่องอย่างไรให้เปลี่ยนโลก หนึ่งในกิจกรรมในโครงการ Open Space @TCDC ที่เปิดพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อจัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ เพื่อสนับสนุนพลังแห่งกลุ่มคนครีเอทีฟให้มาแสดงศักยภาพ