image

ร่าง-เรียน-เขียน-สร้างพื้นที่การเรียนรู้ : Redesigning School Experience

TCDC Bangkok

เมื่อทุกอย่างก่อตัวขึ้นจากเพียงภาพร่างในความคิดและความรู้สึก หากเราจะมาค้นหาความหมายของสิ่งที่เรียกว่า“โรงเรียน”กันใหม่ โรงเรียนในจินตนาการของแต่ละคนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร? 

พบกับกิจกรรมเวิร์กชอป “ร่าง-เรียน-เขียน-สร้างพื้นที่การเรียนรู้ : Redesigning School Experience” โดยกลุ่ม Pa-Tu-Ta ที่ประกอบไปด้วยศิลปิน นักเขียน และนักวิชาการ สำหรับผู้ที่สนใจด้านการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มาทดลองทำความเข้าใจ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ กิจกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม เส้นแบ่ง กฎและกติกาภายในพื้นที่ในโรงเรียน รวมถึงอุดมคติของโรงเรียนและอุดมคติส่วนบุคคลของชีวิตภายในรั้วโรงเรียน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

วันและเวลาจัดกิจกรรม
กิจกรรมเวิร์กชอป จำนวน 4 รอบ รอบละ 25 ท่าน (สมัครได้เพียงท่านละ 1 รอบ)
รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 - 18.00 น. 
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. 
รอบที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 - 18.00 น.
รอบที่ 4 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

สถานที่จัดกิจกรรม
ห้อง Auditorium ชั้น M และ Function Room ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ 

รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันออกแบบโรงเรียนผ่านการวาดและเขียนในระหว่างกิจกรรมเวิร์กชอป ทำแบบสอบถามและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น 
เวิร์กชอปที่ 1 : Navigating Ambiguity เปิดใจและเรียนรู้ความไม่ชัดเจนผ่านการวาดภาพ โดยศิลปินและอาจารย์ด้านศิลปะนามธรรม อาจารย์ ดร.วรกร ธงชัยขาวสอาด
เวิร์กชอปที่ 2 : Building Vocabulary for Self-Expression การเขียนเพื่อสื่อสารความรู้สึกภายในและสร้างคลังคำศัพท์ โดยนักเขียนที่มีประสบการณ์กว่าสิบปีด้านงานศิลปะ จากนิตยสาร FINE ART MAGAZINE คุณแพท ปิยะดา ปริกัมศีล

ลักษณะกิจกรรม
- ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะ แต่เปิดใจทดลองวาดและเขียน
- ทีมงานจัดเตรียมอุปกรณ์กระดาษและสีไว้ให้ และสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาได้ 
- มีปฏิสัมพันธ์และสนทนาแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเล็ก (2-3 คน)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dschool2021@gmail.com

ร่าง-เรียน-เขียน-สร้างพื้นที่การเรียนรู้ : Redesigning School Experience เป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ Open Space @TCDC ที่เปิดพื้นที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อจัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าบริการและค่าเช่าสถานที่ เพื่อสนับสนุนพลังแห่งกลุ่มคนครีเอทีฟให้มาแสดงศักยภาพ