image

นิทรรศการ Okurimono: สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ

TCDC Bangkok

โอะกุริโมโนะ คือการมอบของขวัญในวาระพิเศษ ที่ “การให้” คือความสุนทรีย์ที่แสดงถึงความใส่ใจและให้เกียรติผู้รับ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ The Japan Foundation, Bangkok และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) CEA นำเสนอนิทรรศการ โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ The Beauty of Exchanging Gifts in Japan: The Spirit of Gifting: Giving Shape to One’s Thoughts and Emotions ที่นําเสนอภาพกว้างเกี่ยวกับพิธีการ ธรรมเนียม ปฏิบัติของการมอบของขวัญ พร้อมแนะนําลักษณะความงาม และความหลากหลายของของขวัญที่นํามาแลกเปลี่ยน ทั้งยังบอกเล่าความคิดคํานึงและปรัชญาของชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เบื้องหลังของชิ้นนั้น ๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมและเข้าใจลักษณะ “ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” และ “ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้คน”

นิทรรศการจะจัดแสดงชิ้นงานจำนวน 98 ชิ้น จากยุคก่อนศตวรรษที่ 18 เรื่อยมาจนปัจจุบัน ที่คัดเลือกโดย นากาซากิ อิวาโอะ ภัณฑารักษ์และผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยสตรีเคียวริสึ ซึ่งแบ่งเนื้อหาและการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

Chapter 1 ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน (Various Gifts related to Weddings)
ของขวัญที่พ่อแม่หรือญาติสนิท แม้กระทั่งบ่าว-สาวแลกเปลี่ยนกัน ล้วนเกี่ยวข้องกับการอวยพร การขอบคุณ และการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่และสิ้นสุดการใช้ชีวิตร่วมกับพ่อแม่


ตัวอย่างผลงาน ยูอิโนะ คาซาริ (ของหมั้น)

Chapter 2 หัวใจและศิลปะของการห่อของขวัญ ฟุกุสะ และ ฟุโรชิกิ (The Heart and Art of Gift-wrapping Fukusa and Furoshiki)
การจัดแสดงผ้าคลุม (ฟุกุสะ) และผ้าห่อ (ฟุโรชิกิ) ที่ทำหน้าที่ป้องกันของด้านในจากสิ่งสกปรกและแสงแดด ศิลปะที่อยู่ในผ้าใช้ห่อของขวัญแสดงถึงความรู้ รสนิยม ภูมิหลังทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้มอบและผู้รับ

ตัวอย่างผลงาน ฟุกุสะ (ผ้าห่อสําหรับพิธีการ)

Chapter 3 ของขวัญจากพ่อแม่แก่ลูก (Gifts from Parents to Children)
ของขวัญในรูปแบบเสื้อผ้าให้กัยเด็ก ๆ ที่บอกถึงการให้ความสำคัญกับวัย สภาพร่างกาย และยังเป็นตัวแทนความหวังในการอยู่รอดของวงศ์ตระกูล และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหน้าที่ในอนาคตอีกด้วย 

ตัวอย่างผลงานจัดแสดง ป้ายเด็กหลงทาง

Chapter 4 การมอบของขวัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ (Exchanging Gifts to Strengthen Bonds)
ขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้อยากทำงานมากขึ้นผ่านสัญลักษณ์หรือตราประจำตระกูลบนเสื้อผ้าที่เจ้านายในสมัยก่อนจะให้ไว้กับลูกจ้างเสมือนเป็นคนในตระกูล หรือที่เรียกว่า โอชิคิเซะ

ตัวอย่างผลงานจัดแสดง เสื้อคลุมหนัง


โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ จัดแสดงระหว่างวันที่

18 มีนาคม - 25 เมษายน 2564 (ปิดวันจันทร์)
10.30 - 19.00 น. / ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี 

และ 5 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564 (ปิดวันจันทร์)
10.30 - 18.00 น. / ห้องแกลเลอรี ชั้น 1 TCDC ขอนแก่น เข้าชมฟรี