image

Trend Talk 2020: Positive Power

TCDC กรุงเทพฯ

พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสของโลกใบใหญ่ สู่การกลั่นกรองข้อมูล และนำเสนอในรูปแบบ “บทสรุปเทรนด์แห่งปี” ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง ให้คุณก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในวันนี้ อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ

  • ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน
  • สิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัว
  • สังคมและวัฒนธรรม
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรม

และร่วมอัพเดทความรู้ให้ทันความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกิจกรรมการเปิดตัว Free E-Book  เจาะเทรนด์โลก 2020 :Positive Power ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอเรชั่น กับบทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นนำกว่า 20 เล่ม ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ Auditorium ชั้น M TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

กำหนดการ

13.00  ลงทะเบียน  

13.30  กล่าวเปิดงาน และแนะนำวิทยากร

13.30  เริ่มการบรรยาย เจาะเทรนด์โลก 2020 Positive Power

15.00  จบกิจกรรม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

สำรองที่นั่งผ่านระบบ Zipevent เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 02 105 7400 ต่อ 116 หรืออีเมล creativethailand@cea.or.th

 

หมายเหตุ:  

  1. กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าออนไลน์เท่านั้น
  2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที  

 

เกี่ยวกับนิตยสาร “คิด” Creative Thailand

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารฉบับแจกฟรี (Free Copy) รายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันนดาลใจ และกระตุ้น ให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของ “ความคิดสร้างสรรค์” ในฐานะปัจจัย การผลิตหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต

เว็บไซต์ : www.creativethailand.org