image

การเสวนา “Southern Material: Value Creation from Natural Resources การสร้างมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติทางภาคใต้ของไทย”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

การเสวนา “Southern Material: Value Creation from Natural Resources การสร้างมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติทางภาคใต้ของไทย”

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 / 13.00 - 16.00 น.

Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

รับสมัครจำนวน 100 คน

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากทรัพยากรธรรมชาติ สู่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่จังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของไทย และมีศักยภาพที่จะนำไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายของวัสดุธรรมชาติในภาคใต้ของไทย ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้รับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติ สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอย่างสร้างสรรค์จากศักยภาพในการนำวัสดุท้องถิ่นไปสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมฟังงานเสวนาและวิทยากร

การเสวนาครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำความรู้จักกับความหลากหลายของวัสดุท้องถิ่นในภาคใต้ การพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุท้องถิ่นด้วยงานออกแบบ ตลอดจนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเผยแพร่และสร้างโอกาสในการเข้าถึงวัสดุท้องถิ่นของไทยให้เป็นที่รู้จัก และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับ...

  1. ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาวัสดุใหม่ๆ และโอกาสทางการต่อยอดธุรกิจ
  2. นักออกแบบที่มีความสนใจในวัสดุธรรมชาติ
  3. บุคคลทั่วไป

กำหนดการ

12.30 - 13.00   ลงทะเบียน

13.00 - 15.00   การเสวนา “Southern Material: Value Creation from Natural Resources การสร้าง

                       มูลค่าจากวัสดุธรรมชาติทางภาคใต้ของไทย”

13.00 - 13.15   ความหลากหลายทางธรรมชาติของวัสดุในภาคใต้ โดย กริยา บิลยะลา

13.15 – 14.15   ผลิตภัณฑ์และแนวความคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุท้องถิ่นใต้

13.15 – 13.30   การสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพารา โดย ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย จากภาควิชาเทคโนโลยียาง

                       และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.30 – 13.45   การสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าและสิ่งทอ โดย รอวียะ หะยียามา จาก บาติกเดอนารา 

13.45 – 14.00   การสร้างมูลค่าเพิ่มของไม้กระถินณรงค์ โดย ศุภชัย แกล้วทนงค์

                       จากบริษัท นักคิด ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

14.00 - 14.15   การสร้างมูลค่าเพิ่มของเซรามิก โดย เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา

                       จากบริษัท เบญจเมธาเซรามิก จำกัด

14.15 - 15.00   แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

15.00 - 15.20   Q & A

15.20 - 16.00   กิจกรรมสร้างเครือข่าย (Networking session) พร้อมรับประทานอาหารว่าง และชม

                      การจัดแสดงตัวอย่างวัสดุและผลิตภัณฑ์ “Southern Material - อัตลักษณ์วัสดุถิ่นใต้”

*หมายเหตุ: สามารถจอดรถได้ที่อาคาร CAT ในอัตราค่าจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

-------------------------------

ประวัติวิทยากร

กริยา บิลยะลา นักวิเคราะห์เทรนด์และหัวหน้าโครงการวิจัยเนื้อหาเจาะเทรนด์โลก

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย จากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการและผู้ก่อตั้งสีน้ำยางพารา Jonjon

รอวียะ หะยียามา จากแบรนด์บาติกเดอนารา เจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โรงงานทำผ้าบาติกที่เมืองนรา ซึ่งมีความโดดเด่นกับความเป็นตัวของตัวเอง ลายผ้าบาติกจากร้านนี้โลดแล่นอยู่แทบทุกมุมโลก

ศุภชัย แกล้วทนงค์ จากบริษัท นักคิด ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด เจ้าของแบรนด์ผลิตสินค้าด้านงานหัตกรรมท้องถิ่นใต้สร้างสรรค์ ในนาม TIMA เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับช่างพื้นถิ่นใต้ของไทย

เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา จากบริษัท เบญจเมธาเซรามิก จำกัด แบรนด์เซรามิก งานปั้นสไตล์ไทยมลายู เพิ่มมูลค่าให้ดินท้องถิ่น จนงานปั้นของเขาได้รางวัลระดับประเทศมาหลายครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) โทร. 02-105-7400 ต่อ 254