รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

“Redefining the District"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ย่านเจริญกรุง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและพื้นที่บริการใหม่ของ TCDC

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 ภายใต้แนวคิด “ออกแบบไปข้างหน้า”

เทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ

คลังความรู้

423

โอกาสของธุรกิจกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์

เรียนรู้เรื่องราว แนวคิด และโอกาสของธุรกิจกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์

100

ทิ้งงานออฟฟิศไปทำฟาร์ม เทรนด์ล่าสุดของหนุ่มสาวมะกันที่กำลังปฏิวัติวิถีการกินของประเทศ

ที่สหรัฐอเมริกาก็เกิดปรากฎการณ์คนทำงานรุ่นใหม่เลือกทิ้งงานนั่งโต๊ะและหันไปเริ่มชีวิตใหม่ที่เป็นเกษตรกรแบบอินทรีย์

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ