รู้จัก TCDC

ขับเคลื่อนทุกภาคธุรกิจและประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

โครงการ TCDC

Creative Career 2019 ค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์

เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและมองเห็นโอกาสในสายงาน พร้อมเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาและกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์

คลังความรู้

323

Craftivist Collective ประท้วงอย่างอ่อนโยนด้วยงานคราฟต์

ทำไมการประท้วงต้องกระทำในรูปแบบรุนแรงเสมอ พบอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยกระตุกให้สังคมฉุกคิดด้วยงานคราฟต์ทำมืออย่าง "การปักผ้า" ที่ได้กลายมาเป็นวิธีเคลื่อนไหวที่สง่างามและสันติเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ต้องการ

914

Sabae เมืองแห่งช่างทำแว่นตา

แว่นตาหนึ่งคู่มีขั้นตอนการทำกว่า 250 อย่าง เมืองซาบาเอะในจังหวัดฟุคุอิ คือศูนย์กลางการทำแว่นตากว่า 96% ของญี่ปุ่น และยังเป็นเมืองหลักที่ผลิตกรอบแว่นตาให้แบรนด์ระดับโลกอย่าง Chanel และ Prada...อะไรท...

469

กว่าจะมาเป็นโครงการ CAT DIGITAL COME TOGETHER กิจกรรมหนุนเกษตรกรไทยสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

เป็นเวลากว่า 2 ปีที่ CAT ได้ก่อตั้งโครงการ CAT DIGITAL COME TOGETHER โครงการยกระดับเกษตรกรไทยในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร โดยตลอดเวลามีเกษตรกรจำนวนมากที่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข...

506

พิธีแห่รูปพระตายในคืนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ความรักและความศรัทธาที่เบ่งบานขึ้นในชุมชนตลาดน้อย

ทำความรู้จักกับ"พิธีแห่รูปพระตาย" ณ โบสถ์กาลหว่าร์ พิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนแห่งชุมชนตลาดน้อยที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความเชื่อ ศรัทธา และความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังมีแง่มุมอบอุ่นที่สะท้อนผ่านความสัมพั...

กิจกรรมและนิทรรศการ

ทั้งหมด
กิจกรรม
นิทรรศการ